Kategórie

Zväčšiť

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

17300038A

120,00 € s DPH

Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia.

Viac detailov

Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvárať optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi rovnakého aj opačného pohlavia. Príjemné učebné prostredie, jednoduché ovládanie, množstvo obrázkov, fotografií, schém a videosekvencií. Program je spracovaný v súlade s platnými učebnými osnovami, pričom umožňuje výber primeraného veku (10 - 12 rokov, 13 - 15 rokov, 16 a viac rokov).

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!