Kategórie

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi

17100035C

96,00 € s DPH

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom Matematika 1 - Šikovné dieťa sprevádzajú deti počítačoví Bajtíci, ktorí zastávajú nápovedu, učia a schvaľujú riešenia úloh. Úlohy sú dvojakého charakteru: Ukážkové a bodovacie.

Viac detailov

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom Matematika 1 - Šikovné dieťa sprevádzajú deti počítačoví Bajtíci, ktorí zastávajú nápovedu, učia a schvaľujú riešenia úloh. Úlohy sú dvojakého charakteru: Ukážkové a bodovacie. V ukážkových úlohách programu Matematika 1 - Šikovné dieťa sa dieťa vlastne hrá - experimentuje, a vidí početné vyjadrenie toho, čo robí. Sú už vyriešené a predstavujú dynamický model matematických úloh, na základe ktorého môžu pochopiť princípy, riešiť iné úlohy a nie sa ich mechanicky naučiť. Potom v podobných úlohách musia už deti vykonať určitý úkon samy. V tomto prípade im Bajtíci zapisujú do tabuľky body. Postupne a nenásilne sa v deťoch upevňuje abstraktná predstava čísla a základných číselných operácií. Titul má úlohy so zvyšujúcou sa náročnosťou. Táto metodika umožňuje hlbšie pochopenie matematiky, ktoré podstatne uľahčia výučbu nielen v 1. triede, ale aj neskôr. Umožňuje zvoliť individuálne tempo osvojovania si poznatkov, čo vyhovuje deťom s rôznou úrovňou schopností. CD-ROM Matematika 1 - Šikovné dieťa uplatňuje zásadu, že multimédiá musia rozvíjať a rozširovať možnosti učebných osnov vo dvoch smeroch: Pre nadané deti samostatne rozvíjať schopnosti vedúce k rýchlejšiemu osvojeniu vedomostí a pre deti s poruchami učenia vytvárať pozitívny spôsob, ako nenásilne a bez stresu maximálne využijú svoje schopnosti, aby sa v medziach svojich možností vyrovnávali ostatným deťom.
Produkt pridaný do porovnávania!