Kategórie

Dynamická geometria v priestore - multi

17100002B

88,00 € s DPH

Program je pokračovaním Dynamickej geometrie, avšak rozšírený o jeden rozmer. Slúži na simuláciu geometrických konštrukcií v priestore. Je možné konštruovať body, priamky, roviny, a samozrejme i telesá. Všetky konštrukcie sú dynamické.

Viac detailov

Program je pokračovaním Dynamickej geometrie, avšak rozšírený o jeden rozmer. Slúži na simuláciu geometrických konštrukcií v priestore. Je možné konštruovať body, priamky, roviny, a samozrejme i telesá. Všetky konštrukcie sú dynamické. Pokiaľ zostrojíte napríklad rez telesa, a potom telesom pohnete, rez sa automaticky prekreslí. Program dokáže i počítať. Je veľmi jednoduché vypočítať napríklad odchýlku priamky od roviny, vzdialenosť dvoch bodov, a pod. I výpočty sú dynamické. Keď priamku pohybom jedného bodu pozmeníte, všetky súvisiace výpočty sa prepočítajú, takže neustále zodpovedajú skutočnosti. Ku každej dielčej konštrukcii možno napísať komentár a konštrukcie ukazovať po krokoch, takže možno program použiť i na prezentačné účely. Konštrukcie vrátane výpočtov možno ukladať na disk. Používa sa otvorený formát XML, aby sa dáta mohli využiť i inými aplikáciami. Ovládanie programu je jednoduché a prakticky zhodné s obsluhou programu Dynamická geometria. K dispozícii je asi 20 ozvučených videosekvencií, ktoré Vám ovládanie programu názorne predvedú.
Produkt pridaný do porovnávania!