Kategórie

Fyzika zaujímavo - Kvapaliny a plyny - multi

17100030B

90,00 € s DPH

Ciele programu Kvapaliny a plyny sú, ako v celej edícii Fyzika zaujímavo, hlavne motivačné. Okrem prehľadu základných fyzikálnych poznatkov o kvapalinách a plynoch sú preto obsahom programu predovšetkým ukážky vzťahu preberaného učiva.

Viac detailov

Ciele programu Kvapaliny a plyny sú, ako v celej edícii Fyzika zaujímavo, hlavne motivačné. Okrem prehľadu základných fyzikálnych poznatkov o kvapalinách a plynoch sú preto obsahom programu predovšetkým ukážky vzťahu preberaného učiva s dejmi v živej i neživej prírode. Množstvo miesta je venované aplikáciám vo vede, technike i v domácnosti. Učitelia tak môžu z materiálov čerpať námety na oživenie a aktualizáciu učiva. Text je rozdelený do desiatich okruhov: Tekutiny = kvapaliny a plyny, Tlak a jeho meranie, Pascalov zákon, Archimedov zákon, Prúdenie kvapalín, Povrch kvapalín, Vlastnosti plynov, Atmosférický tlak, Pneumatické aplikácie, Nielen o lietaní. Každý okruh sa skladá z niekoľkých článkov na úrovni základnej školy. Kliknutím na odkaz je možné kedykoľvek požiadať o vysvetlenie alebo definíciu základných pojmov. Samozrejme nechýba ani názorná animácia. Sekcia Teória je určená predovšetkým stredoškolákom. Súčasťou každej kapitoly je niekoľko kontrolných otázok a úloh, vrátane nápovedy a vzorového riešenia. V sekcii Pokusy sú tri desiatky námetov na jednoduché a zábavné experimenty. Nájdete tu tiež návody na vlastnoručné zhotovenie demoštračných pomôcok. Rovnako, ako vo všetkých dieloch sady, je i tu rozsiahla sekcia zaujímavostí, ktorá ilustruje preberanú látku zaujímavými aplikáciami i kuriozitami. Záujemcom o históriu padne iste vhod galéria slávnych fyzikov a vynálezcov.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!