Kategórie

Fyzika zaujímavo - Termika - multi

17100029B

90,00 € s DPH

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti, vysvetlenie pojmov, návody na pokusy, a najmä zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého dielu edície Fyzika zaujímavo. Termika nie je výnimkou.

Viac detailov

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti, vysvetlenie pojmov, návody na pokusy, a najmä zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého dielu edície Fyzika zaujímavo. Termika nie je výnimkou. Podobne, ako ostatné diely, má celú látku rozdelenú do 10 tematických okruhov, každý okruh obsahuje niekoľko základných kapitol. Názvy okruhov prezrádzajú, o čom celý výukový program pojednáva: Termika je náuka o teple, Teplo a teplota, Teplota a jej meranie, Teplotná rozťažnosť, Tepelná výmena a meranie tepla, Zdroje a šírenie tepla, Tepelné deje v plynoch, Tepelné motory, Skupenské premeny, O meteorológii. Pre väčšinu žiakov nie je fyzika obľúbený predmet. Je náročná, fyzikálne odbory sa prelínajú, nezaobídu sa bez znalostí matematiky. Spôsob výučby mnohokrát nemotivuje žiakov k väčšiemu záujmu. V záplave poučiek a vzorcov sa im strácajú súvislosti a nadobúdajú dojem, že fyzikálne poznatky majú len pramálo spoločného s ich každodenným životom. Program TERMIKA nie je učebnicou alebo zbierkou vzorčekov. Okrem prehľadu fyzikálnych poznatkov o teple sú jeho obsahom predovšetkým ukážky vzťahov preberaného učiva s dejmi v prírode. Veľa miesta je venovaného aplikáciám tepelných dejov vo vede, technike i v domácnosti. Učitelia môžu z materiálu čerpať námety na oživenie učiva.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!