Kategórie

TOP PRODUKTY

CD-ROM - Slovenské dejiny v 20. storočí na mapách (1918-1993)

16000047C

43,00 € s DPH

Čs. légie v období l. svetovej vojny, vznik ČSR, národnostné a územné konflikty 1918-1919, správne členenie ČSR 1928, národnostné zloženie obyvateľstva ČSR 1930, čs. priemysel 1918-1938, čs. poľnohospodárstvo 1918-1938 atď.

Viac detailov

Čs. légie v období l. svetovej vojny, vznik ČSR, národnostné a územné konflikty 1918-1919, správne členenie ČSR 1928, národnostné zloženie obyvateľstva ČSR 1930, čs. priemysel 1918-1938, čs. poľnohospodárstvo 1918-1938, politické a sociálne nepokoje v ČSR 1930-1934, obrana ČSR v septembri 1938, Česko-Slovensko po mníchovskej dohode 1938-1939, Slovensko v rokoch 1939-1945, SNP 1944, naši vojaci na frontoch ll. svetovej vojny, oslobodzovanie Československa 1944-1945 a Májové povstanie, správne členenie Československa a územné zmeny 1945-1949, nemecké a maďarské obyvateľstvo 1944-1946, politické represie v Československu v 50. rokoch, národnostné zloženie obyvateľstva ČSSR 1961, čs. priemysel 1948-1989, čs. poľnohospodárstvo 1945-1960, krajské zriadenie ČSSR 1960 a federatívne usporiadanie 1969, okupácia Československa 1968, rozdelenie ČSFR k 1. 1. 1993. CD-ROM obsahuje farebné mapy s legendami a čiernobiele pracovné listy.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!