Kategórie

TOP PRODUKTY

CD-ROM - Dejiny 19. storočia na mapách I. (1789-1849)

16000043C

27,00 € s DPH

Svet na sklonku 18. st. (mocnosti, kolonializmus), francúzska revolúcia a Európa na skolnku 18. st. (situácia vo Francúzsku, protifrancúzska koalícia, konflikty), Európa v dobe napoleonských vojen 1800-1815 atď.

Viac detailov

Svet na sklonku 18. st. (mocnosti, kolonializmus), francúzska revolúcia a Európa na skolnku 18. st. (situácia vo Francúzsku, protifrancúzska koalícia, konflikty), Európa v dobe napoleonských vojen 1800-1815 (Francúzsko a ním ovládané územia, protivníci Napoleona, kontinentálna blokáda, najvýznamnejšie bitky), Európa po Viedenskom kongrese 1815-1847 (politické a územné zmeny), revolučné hnutie v Európe 1820-1847 (západná Európa, Balkán, Grécko, dekabristi), USA v 19. st. (rozširovanie územia, osídľovanie, železnice, Indiáni), premeny Latinskej Ameriky v 19. st. (vznik samostatných štátov), hospodárske pomery v Európe v prvej polovici 19. st. (priemyselné oblasti a odvetvia, poľnohospodárske oblasti), začiatky priemyselnej revolúcie na Slovensku v polovici 19. st., revolúcia 1848-1849 v Európe (Francúzsko, Nemecko), revolúcia 1848-1849 v habsburskej monarchii (rakúske zeme, české zeme, Uhorsko), Slovensko počas revolúcie 1848-1849. CD-ROM obsahuje farebné mapy s legendami a čiernobiele pracovné listy.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!