Kategórie

CD-ROM - Dejiny včasného stredoveku na mapách

16000041C

38,10 € s DPH

Vznik a rozmach Byzantskej ríše (územný vývoj, Justinián l., významné konflikty), vznik a rozmach Arabskej ríše (územný vývoj, smery výbojov, významné konflikty), doba invázií v 8.-11. stor. (výboje Vikingov, Uhrov, významné konflikty) atď.

Viac detailov

Vznik a rozmach Byzantskej ríše (územný vývoj, Justinián l., významné konflikty), vznik a rozmach Arabskej ríše (územný vývoj, smery výbojov, významné konflikty), doba invázií v 8.-11. stor. (výboje Vikingov, Uhrov, významné konflikty), Európa v dobe Karola Veľkého (Franská ríša a ďalšie významné mocenské centrá), rozpad Franskej ríše, Európa po rozpade Franskej ríše (významné štáty, centrá), Európa na počiatku 11. stor. (významné štáty, centrá), križiacke výpravy a počiatky reconquisty (výpravy do Palestíny, situácia na Pyrenejskom polostrove, Pobaltie), Európa ku koncu 12. stor. (významné štáty, centrá), náboženské pomery v Európe (západné a východné kresťanstvo, islam, koncily, významné kláštory, Židia), umenie a vzdelanosť v Európe (románska, islamska, byzantská kultúra, centrá vzdelanosti, významné pamiatky), stredná Európa v 7. stor. a Samova ríša, Veľkomoravská ríša (územný vývoj, centrá, konflikty), vznik uhorského štátu v 10. a na začiatku 11. stor., správna organizácia na území dnešného Slovenska (osídlené územia, správne centrá, cesty), uhorský štát v 11.-12. stor. (významné centrá, údelné kniežatstvá, bitky), cirkevná organizácia na území dnešného Slovenska (biskupstvo, významné kláštory), významné románske pamiatky v Uhorsku a na Slovensku v 9.-12. stor. CD-ROM obsahuje farebné mapy s legendami a čiernobiele pracovné listy.
Produkt pridaný do porovnávania!