Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal

17500330A

90,00 € s DPH

Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh : vplyv teplého a studeného frontu, vznik oblakov, zmeny počasia. Môžeme demonštrovať ako dopadajú slnečné lúče na povrch zeme, aký vplyv má otepľovanie ovzdušia na rastlinstvo a pod. Výukový softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať učebnú látku a tak zvýšiť motiváciu žiakov. Témy: Konvekčné vytváranie zrážok, Orografické (reliéfne) vytváranie zrážok, Frontálne vytváranie zrážok, Prúdenie vzduchu na Zemi I., Prúdenie vzduchu na Zemi II., Tropický monzún, Uhol dopadu slnečných lúčov I., Uhol dopadu slnečných lúčov II., Faktory ovplyvňujúce zohrievanie atmosféry - Činitele, Materiál zemského povrchu, Zohrievanie vzduchu, Štruktúra atmosféry, Skleníkový efekt, Bez skleníkového efektu, Monzún v miernom pásme - leto, Monzún v miernom pásme - zima
Produkt pridaný do porovnávania!