Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

17500306A

90,00 € s DPH

Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh Optika. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžeme výsledky zhrnúť do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!