Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika

17500305A

90,00 € s DPH

Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh pohybu. Pomáhalepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale ajžiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžemedemonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžemezhrnúť výsledky dotabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy.Tematické okruhy:• Rovnomerný priamočiary pohyb• Súradnicová sústava• Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb• Rovnomerný krúživý pohyb• Štruktúra pohybov• Oscilačný pohyb I.• Oscilačný pohyb II.• Pohyb vĺn I.• Pohyb vĺn II.• Tepelný pohyb.Demonštrujeme vlastnosti pohybov pomocou interaktívnych modelov a môžeme interpretovať termodynamické javy pomocou modelu.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!