Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok

17500302A

90,00 € s DPH

Tematické okruhy:Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
Produkt pridaný do porovnávania!