Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok

17500301A

90,00 € s DPH

Tento výučbový softvér predstavuje svet atómov, ktorý nie je viditeľný ani voľnýmokom, ale ani mikroskopom. Rozoberá základ chémie, ktorý prezentujú vedomostio stavbe atómu a o chemických väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl.Pomocou animácií lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa odohrávajú naúrovni molekúl (napr. vznik väzieb), veľký dôraz sa kladie na schopnosť atómovzlučovať sa. Zostava je vhodná aj na interaktívne spracovanie celých vyučovacíchhodín. Tematické okruhy:• Modely atómu• Stavba atómu• Stavba elektrónového obalu• Vznik elektrónového obalu atómu• Periodická sústava• Iónová väzba• Kovalentná väzba• Stavba molekúl• Kovová väzba• Učivo obsahuje: najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
Produkt pridaný do porovnávania!