Kategórie

VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ - kartón

16200016D

43,50 € s DPH

Pomôcka obsahovo vychádza z učebných osnov a zobrazuje témy: orientácia v okolí školy a domova, smerová ružica, naša obec - obyvatelia, doprava, bezpečnosť v cestnej premávke, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť občanov, požiarna ochrana...

Viac detailov

Pomôcka obsahovo vychádza z učebných osnov a zobrazuje témy: orientácia v okolí školy a domova, smerová ružica, naša obec - obyvatelia, doprava, bezpečnosť v cestnej premávke, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť občanov, požiarna ochrana, poľnohospodárstvo.
Produkt pridaný do porovnávania!