Kategórie

VLASTIVEDA pre 4. ročník - všeob. - fólie

16200006D

48,50 € s DPH

Vizuálne veľmi príťažlivo spracovaný súbor transparentných fólií, v ktorom nájdete témy: miestna krajina, štátne symboly, pamiatky UNESCO, mapa a jej využitie, prírodné podmienky Slovenska - vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, výškové pásma.

Viac detailov

Vizuálne veľmi príťažlivo spracovaný súbor transparentných fólií, v ktorom nájdete témy: miestna krajina, štátne symboly, pamiatky UNESCO, mapa a jej využitie, prírodné podmienky Slovenska - vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, výškové pásma, význam Váhu.
Produkt pridaný do porovnávania!