Kategórie

Plynový generátor s príslušenstvom

10400058A

800,00 € s DPH

Pomocou Plynového generátora je možné vyprodukovať malé množstvo štandardných laboratórnych plynov. SVS systém je založený výlučne na skrutkových spojoch. Materiál pre jednu skupinu študentov.

Viac detailov

Pomocou Plynového generátora je možné vyprodukovať malé množstvo štandardných laboratórnych plynov. SVS systém je založený výlučne na skrutkových spojoch zložených zo skrutkovacieho uzáveru, kremíkového tesniaceho krúžku a PTFE manžety. To robí používanie častí aparatúry oveľa jednoduchším pre študentov a zabezpečí bezpečnosť a odolnosť voči presakovaniu spojení medzi komponentmi. Ak je nastavenie urobené správne, sú plyny v aparatúre v kontakte len so sklom a teflónom. Výroba plynu môže byť prerušená kedykoľvek. Naviac, z tohto setu sa dá poskladať jednoduchá aparatúra na skvapalnenie plynu alebo jednoduchá extrakčná aparatúra. Obsahuje: fľašu s plynom ako univerzálny generátor; jednocestný ventil, filtračnú trubicu, tlakový únikový ventil; odkvapkávací lievik; Liebig chladič; extrakčnú prípojku rúrky; ohnutú spojku na extrakciu; ohnutú spojku na kondenzovanie pár; stojan; svorku 2x; tyč stojana 330 mm 2x; svorkový držiak; trojnožku; držiace spony; keramickú drôtenú sieťku; kahan; ohňovzdornú sieťku; kadičku 100 ml; gumené rúrky. Materiál pre jednu študijnú skupinu.
Produkt pridaný do porovnávania!