Kategórie

Tráviaca sústava II. diel 100x140cm

17700179C

81,00 € s DPH

Náučné tabule sú určené pre výučbu tém tráviacej sústavy, látková premena a zdravá výživa. Obsah I. dielu tvoria centrálny obraz tráviacej sústavy človeka s popisom ich častí a menšími obrázkami s detailom tráviacej sústavy: chrup, vzájomná poloha sleziny a čriev, a prierez tenkým črevom. Obsahom II. dielu je spracovanie potravy, trávenie, rozklad základných živín a potravinová pyramída. Hoci zdravá výživa a zdravý životní štýl je v súčasnosti vysoko aktuálna téma, práve používanie náučnej tabule v hodinách biológia má žiakov viesť k uvedomovaniu si dôležitosti vlastného zdravia a zdravia celej rodiny, kedy prevencia vzniku civilizačných chorôb spočíva tiež v osvojovaní si zdravých stravovacích návykov. Zadné strany náučných tabúľ sú bez textu a slúžia k precvičovaniu a ku skúšaniu. Oba diely sú určené pre 8.–9. ročník ZŠ a gymnázia.
Produkt pridaný do porovnávania!