Kategórie

TOP PRODUKTY

Slovné druhy - Všeobecný prehľad 120x160cm

17700142C

90,00 € s DPH

Prehľad slovných druhov je prvým príspevkom k súboru nástenných náučných tabúl slovenského jazyka. Doplňuje a ilustruje výklad učiteľa o slovných druhoch a uľahčuje tak zvládnutie tejto látky, napomáha rozlišovať slova ohybné od slov neohybných. Slovné druhy sú charakterizované iba súborom príkladov. Pre každý slovný druh sú volené rozmanité príklady, a to z pohľadu významového, z hľadiska tvorenia slov aj ich použitia vo vete. Pomocou rozlišujúcich znakov sa u každého slovného druhu uvádza, či slovo skloňujeme, časujeme alebo či je slovo neohybné.
Produkt pridaný do porovnávania!