Kategórie

TOP PRODUKTY

Slovné druhy – Časovanie 120x160cm

17700170C

90,00 € s DPH

Náučná tabuľa o slovesách a časovaní je ďalšou pomôckou v rade náučných tabúľ o slovných druhoch. Prehľadné a farebne odlíšené kategórie slovies pomáhajú žiakom ľahšie si osvojiť určovanie osoby, čísla, času a spôsobu. Prehľadne sú uvedené aj slovesné tvary určité a neurčité. Pomocou tejto didaktickej pomôcky žiaci precvičujú časovanie slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase ako aj tvary podmieňovacieho spôsobu. K overeniu si pochopenia učiva je vhodné použiť zadnú stranu tabule.
Produkt pridaný do porovnávania!