Kategórie

TOP PRODUKTY

Tvorivé úlohy deti - Deti

16200354D

20,00 € s DPH

S touto pomôckou môžete zadať žiakom úlohy s rôznymi kritériami triedenia a riešiť nespočetné množstvo kombinácii na hodinách matematiky. Obrázky detí sú doplnené menami zo šlabikára. Využitie pomôcky v medzipredmetových vzťahoch so Sj.

Viac detailov

S touto pomôckou môžete zadať žiakom úlohy s rôznymi kritériami triedenia a riešiť nespočetné množstvo kombinácii na hodinách matematiky.Obrázky detí sú doplnené najčastejšie používanými menami zo šlabikára, čím sa výrazne umocňuje využitie pomôcky v medzipredmetových vzťahoch so Sj a s pomôckou Na nákupe aj s Prvoukou.Tvorivé úlohy - Deti je názorná pomôcka na vyvodzovanie učiva: - sčítanie a odčítanie v obore do 20 - znázornenie počtu - porovnávanie počtu: menej-viac - triedenie a usporiadanie podľa rôznych vlastností: chlapec-dievča, oblečenie, farba - orientácia v rade - základné logické pojmy - inverznosť - riešenie slovných úloh - riešenie rovníc a nerovníc - riešenie problémových úloh - zdôvodňovanie pravdivosti tvrdenia a i.Pomôcky môžete navzájom kombinovať (deti a vlak, dievčatá a koráliky a i.) a využiť ich aj v medzipredmetových vzťahoch: slovenský jazyk - delenie slov na slabiky, viet na slová, tvorenie viet, zoradenie názvov podľa abecedy, vyčítanky.... Prvouka: priateľstvo, spolupráca a i.Vďaka svojej praktičnosti, príťažlivej grafike a jednoduchosti použitia, pomôžu pomôcky vytvoriť na hodinách matematiky motivujúce prostredie pre všetkých žiakov.Obsah: 18ks magnetic. obrázky / 18 x 9cm / 2mm pevný kartón 10ks magnetic. obrázky / 9 x 5,3cm / 2mm pevný kartón Dodávané v kartónovej krabici.
Produkt pridaný do porovnávania!