Kategórie

TOP PRODUKTY

Problematické úlohy - Vlak

16200249D

22,00 € s DPH

Názorná pomôcka na realizáciu tvorivých úloh, rozličných a netradičných riešení príkladov na hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť, logické a kombinatorické myslenie.

Viac detailov

Názorná pomôcka na realizáciu tvorivých úloh, rozličných a netradičných riešení príkladov na hodinách matematiky. Rozvíjajú u žiakov pozornosť, logické a kombinatorické myslenie. Tvorivé úlohy - Vlak je názorná pomôcka na vyvodzovanie učiva: - sčítanie a odčítanie v obore do 20 - znázornenie počtu - porovnávanie počtu: menej-viac, dlhší-kratší - triedenie a usporiadanie podľa rôznych vlastností - orientácia v rade a rovine - základné logické pojmy, inverznosť - riešenie slovných úloh - riešenie rovníc a nerovníc - riešenie problémových úloh - zdôvodňovanie pravdivosti tvrdenia. Pomôcky môžete navzájom kombinovať (deti a vlak, dievčatá a koráliky a i.) a využiť ich aj v medzipredmetových vzťahoch: slovenský jazyk - delenie slov na slabiky, viet na slová, tvorenie viet, zoradenie názvov podľa abecedy, vyčítanky.... Prvouka: priateľstvo, spolupráca a i.Vďaka svojej praktičnosti, príťažlivej grafike a jednoduchosti použitia, pomôžu pomôcky vytvoriť na hodinách matematiky motivujúce prostredie pre všetkých žiakov. .....Vyskúšajte!Obsah: 24ks magnetic. obrázky / 18 x 9cm / 2mm pevný kartón Dodávané v kartónovej krabici.
Produkt pridaný do porovnávania!