Kategórie

TOP PRODUKTY

Tvary - tvorivé úlohy

16200170D

22,20 € s DPH

Skupina pomôcok “Tvorivé úlohy - Tvary, Vlak, Koráliky a Deti pomáha učiteľovi realizovať tvorivé úlohy a hľadať spolu so žiakmi rozličné a netradičné riešenia príkladov. Sú dôležitým obrazovým materiálom na znázornenia reálnych situácii.

Viac detailov

Skupina pomôcok “Tvorivé úlohy - Tvary, Vlak, Koráliky a Deti pomáha učiteľovi realizovať tvorivé úlohy a hľadať spolu so žiakmi rozličné a netradičné riešenia príkladov. Sú dôležitým obrazovým materiálom na znázornenia primeraných reálnych situácií, ktoré má žiak matematicky vyjadriť. Ich využívanie je jednou z foriem práce na vyučovacej hodine a tiež rýchly a účinný prostriedok pri každodennom utvrdzovaní a precvičovaní učiva. Rozvíjajú u žiakov pozornosť, logické a kombinatorické myslenie. "Tvorivé úlohy - Tvary" je názorná pomôcka na vyvodzovanie učiva: - sčítanie a odčítanie v obore do 20, - znázornenie a porovnávanie počtu, - triedenie a usporiadanie podľa rôznych vlastností, - orientácia v rade a rovine, - základné logické pojmy, inverznosť, - riešenie slovných úloh, - riešenie rovníc a nerovníc, - poznávanie geometrických tvarov, - riešenie problémových úloh, - zdôvodňovanie pravdivosti tvrdenia. Riešenie príkladov je možné ďalej rozšíriť použitím veľkých aj malých tvarov bez farby ako neznámej.Materiál : pevný kartón, hr. 2mm, na zadnej strane opatrené magnetom. Obsah dodávky : 48ks/ 9x9cm. dodávané v kartónovej krabici s etiketou
Produkt pridaný do porovnávania!