Kategórie

LOGICO Primo - Karty kompetencií

20400135D

12,90 € s DPH

K súborom Logico Primo sú spravované Karty kompetencií, ktoré majú informatívny charakter (ako dieťa motivovať k rozvíjaniu logického a kritického myslenia a celkovo k rozvíjaniu kľúčových kompetencií).

Viac detailov

V rámci projektu Naučme deti hrať sa zdravo bol spracovaný súbor edukačných činností, ktorý prezentuje možnosti aplikácie didaktickej pomôcky Logico Primo vo výchovno-vzdelávacom procese (ako dieťa motivovať k rozvíjaniu logického a kritického myslenia a celkovo k rozvíjaniu kľúčových kompetencií). K súborom Logico Primo sú spravované Karty kompetencií, ktoré majú informatívny charakter. Jednotlivé karty ponúkajú možnosti rozvíjania aj iných, ako v prehľade uvedených kompetencií (v závislosti od rozvojových možností a schopností detí, od výchovno-vzdelávacieho cieľa, od použitých stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti). Súbor Karty kompetencií s edukačnými činnosťami je prínosom pre pedagogickú prax učiteliek materských škôl.
Produkt pridaný do porovnávania!