Kategórie

TOP PRODUKTY

Senzor kyslíka vo vzduchu (0..100%)

10900050D

192,00 € s DPH

Senzor kyslíka vo vzduchu (0..100%) meria obsah plynného kyslíka v rozmedzí od 0 do 100%. Používa elektrochemický článok, ktorý obsahuje olovenú anódu a katódu ponorené do elektrolytu. Molekuly kyslíka elektrochemickou reakciou na katóde generujú prúd, závislý od obsahu kyslíka vo vzduchu. Výstupné napätie je zosilnené na rozsah 0..5V. Senzor kyslíka má obmedzenú prevádzkovú životnosť 5 rokov vo vonkajšom prostredí. Použitím T-spojky môže byť tento senzor používaný aj s CO2 senzorom. Senzor je priamo pripojiteľný k interfejsu cez BT port.
Produkt pridaný do porovnávania!