Kategórie

TOP PRODUKTY

ESU Súprava - Zvuk a tón

10400020C

552,00 € s DPH

Počas jednoduchých pokusov sú študenti oboznámení so základnými zákonmi akustiky a kmitania. Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.

Viac detailov

Počas jednoduchých pokusov sú študenti oboznámení so základnými zákonmi akustiky. So všestrannými materiálmi obsiahnutými v sade môžu skúmať: kmitanie a vzájomnú závislosť výšky tónu a oscilačnej frekvencie, vizualizáciu zvukového kmitania, prenos zvuku cez rozličné médiá, vzájomný vzťah dĺžky, napätia a hrúbky struny nástroja a ich účinok na výšku tónu (monochord), dôležitosť určitých dizajnových charakteristík v niektorých hudobných nástrojoch, rozdielne vnímanie zvuku, dĺžka zvukových platní a ich účinok na výšku tónu (zvonková hra). Rozmery: 54x45x15 cm. Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín.
Produkt pridaný do porovnávania!