Kategórie

Fyzikálne veličiny a jednotky 100x140cm

17700174C

81,00 € s DPH

Obsahom didaktickej pomôcky je vo veľmi prehľadnej forme spracovaná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek. Rozdelené fyzikálne veličiny na základné a odvodené sú ďalej charakterizované značkou, jednotkou a vzťahom pre ich určenie. V prehľadnej a pekne farebne riešenej tabuľke sú uvedené informácie základné v zhode s didaktickými potrebami pre základné školy, ale aj informácie rozširujúce tieto základné vedomosti. Nástenná náučná tabuľa je určená k výučbe v 6. až 9. ročníku ZŠ a k výučbe a opakovaniu na stredných školách vrátane gymnázií. Je vhodná k trvalému vyveseniu nielen v odborných učebniach. Zadná strana je pracovná, bez popisu.
Produkt pridaný do porovnávania!