Kategórie

Slovenské dejiny 20. stor.

16200386C

86,90 € s DPH

Súbor kartónových obrazov zobrazuje tematické mapy k slovenským dejinám z obdobia rokov 1914 - 1993.

Viac detailov

Československé légie v dobe 1. svetovej vojny, vznik ČSR – národnostné a územné konflikty 1918-1919, národnostná skladba obyvateľstva ČSR v roku 1930, čs. priemysel 1918-1938, čs. poľnohospodárstvo 1918-1938, krajinské zriadenie ČSR 1928, politické a sociálne nepokoje v ČSR 1930-1934, obrana ČSR v septembri 1938, Česko - Slovensko po Mníchove, Slovensko v rokoch 1939-1945, čs. vojaci na frontoch 2. svetovej vojny, oslobodzovanie Československa 1944-1945 a územné zmeny a správne členenie Československa 1945-1949, nemecké a maďarské obyvateľstvo 1944-1946, politické represie v Československu v 50. rokoch, národnostná skladba obyvateľstva 1961, čs. priemysel 1948-1989, čs. poľnohospodárstvo 1945-1960, krajské zriadenie ČSSR 1960 a federatívne usporiadanie 1969, okupácia.Obsah : 22 kartónových obrazov A3+

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!