Kategórie

Model - Vek oceánského dna

MT15475C

87,00 € s DPH

Znázornenie konvekčného prúdu v zemskom plášti.Zloženie: podložka s rozmermi 450 mm x 200 mm s centrálnou štrbinou, 2 posúvajúce sa fólie, každá nesie pevnú doštičku (kontinentálna kôra) a časť s priečnymi pruhmi (oceánska kôra).

Viac detailov

Znázornenie konvekčného prúdu v zemskom plášti. Použitie viac modelov naraz umožňuje simultálne zobraziť prirastanie kôry v oblasti stredooceánskych chrbtov a jej zánik v subdukčných zónach a znzorniť transformné zlomy. Poskytuje možnosť vysvetliť výskyt magnetických anomálií v oceánskej kôre. Maketa predstavuje 2 litosferické dosky, z ktorých každá je zložená z kôry kontinentálnej i oceánskej. Ilustrácia konvekčných pohybov v zemskom plášti a doskovej tektoniky. Centrálna štrbina oddeľujúca obe dosky predstavuje buď hranicu 2 divergujúcich alebo 2 konvergujúcich dosiek, a to podľa smeru, v ktorom fólie posunieme. Samostatné použitie jedného modelu poslúži k zobrazeniu jedného z javov prebiehajúcich na rozhraní 2 dosiek (tvorba stredooceánskeho chrbtu, alebo subdukcia). Použitím 2 modelov možno zobraziť oba tieto javy simultálne. 3 modely umožňujú demonštrovať naviac aj transformné zlomy. Zloženie: podložka s rozmermi 450 mm x 200 mm s centrálnou štrbinou, 2 fólie posúvajúce sa ako bežiaci pás, každá nesie pevnú doštičku (kontinentálna kôra) a časť s priečnymi pruhmi (oceánska kôra).
Produkt pridaný do porovnávania!