Kategórie

Senzor magnetickej indukcie (-100..500mT, -10..50mT)

10900032D

96,00 € s DPH

Senzor magnetickej indukcie (-100..500mT, -10..50mT), obsahuje Hallov snímač, upevnený kolmo k sonde, ktorý meria intenzitu magnetického poľa. Ak sú siločiary magnetického poľa pozdĺžna so sondou, výstupné napätie senzora má najvyššiu hodnotu. Senzor je vhodný na meranie magnetického poľa vnútri cievky, alebo v blízkosti silných permanentných magnetov. Má dva prepínateľné rozsahy. Senzor je priamo pripojiteľný k interfejsu cez BT port.
Produkt pridaný do porovnávania!