Kategórie

TOP PRODUKTY

Austrália a Nový Zéland - všeobecnografická a politická mapa 160x120cm

17700141C

90,00 € s DPH

Mapy kontinentov a svetadielov s českým popisom sú obojstranné, kde na jednej strane je mapa všeobecno-geografická a na strane druhej mapa pracovná, slepá. Pri prepise do českého jazyka je použitá transliterácia, transkripcia a sú použité aj vžité české názvy – exonyma. Všeobecne geografické mapy majú rovnaké farebné znázornenie terénu, kde zvolená farebná škála je estetická, vyvážená, sprostredkováva členitý obraz povrchu a výrazné reliéfne znázornenie výškových pomerov. Priestorový dojem zvyšuje použité plasticky pôsobiace tieňovanie. Znázornenie hlavných zložiek polohopisu je na všetkých mapách rovnaké. Použité mapy v hodinách zemepisu uľahčuje popis a zapamätanie zemepisnej polohy, rozlohy, členitosti pobrežia, povrchu, charakteru a rozmiestenia vodstva svetadielov a kontinentov. Politické mapy majú rovnaké znázornenie hlavných zložiek polohopisu a zreteľnú farebnosť jednotlivých štátov, kde volené odtiene farieb sú estetické a vyvážené. Mapa má slúžiť predovšetkým pri výklade učiteľa, ale aj k ľahšej a rýchlejšej orientácii žiakov na mapách, uľahčuje charakterizovanie a zapamätanie významných štátov, hlavných a najvýznamnejších miest, významných oblastí koncentrácie obyvateľstva, hospodárskych oblastí.
Produkt pridaný do porovnávania!