Kategórie

Hľadanie rozdielov ( fotografie, 50 ks)

18300060A

31,00 € s DPH

50 fotografií s rozmermi 19,5x13,5 cm, ktoré znázorňujú dvakrát 25 situácií. Na zdvojených obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na rozvoj pozornosti, sústredenia, rozvíjajú prirodzeným spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu.

Viac detailov

50 fotografií s rozmermi 19,5x13,5 cm, ktoré znázorňujú dvakrát 25 situácií. Na zdvojených obrázkoch sú vždy určité rozdiely. Fotografie slúžia na rozvoj pozornosti a sústredenia, rozvíjajú prirodzeným spôsobom rečový prejav a slovnú zásobu detí. Obsahuje pedagogický návod a podstavec na prichytenie fotografií.
Produkt pridaný do porovnávania!