Kategórie

TOP PRODUKTY

-12%

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

17500306A

79,20 € s DPH

90,00 € s DPH

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Výsledky môžeme zapracovať do tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy.

Viac detailov

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Výsledky môžeme zapracovať do tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.
Produkt pridaný do porovnávania!