Kategórie

TOP PRODUKTY

Hudobná výchova I. 120x160cm

17700152C

90,00 € s DPH

Obsah náučnej tabule tvorí úvod do hudobnej teórie a popisuje základné pojmy: notová osnova, nota, hudobný kľúč, rozdiel medzi zvukom a tónom, ktoré sú doplnené vhodnými ilustráciami. Vysvetlenie učiva o trvaní tónu je názorné a prehľadné. Náročnejšia téma – výška tónu – je spracovaná podrobnejšie a umoňuje učiteľovi konkretizovať učivo podľa hudobnej úrovne žiakov. Zadná strana slúži k praktickému precvičovaniu teoretických poznatkov žiakov.
Produkt pridaný do porovnávania!