Kategórie

TOP PRODUKTY

Hudobná výchova II. 120x160cm

17700164C

90,00 € s DPH

II. diel popisuje ďalšie hudobné pojmy: takt, rytmus, dynamika a tempo. Obsah vychádza z predchádzajúcich znalostí žiakov o dĺžke trvania tónu u noty celej, polovičnej, štvrťovej, osminovej a šestnástinovej, a prezentuje veľmi jednoduchý návod, ako porozumieť taktu z hľadiska čítania, tak aj z hľadiska jeho vytvárania. Názorné ilustrácie napomáhajú ľahšiemu pochopeniu učiva. Teoretické poznatky je možné precvičovať a overovať na zadnej strane náučnej tabule.
Produkt pridaný do porovnávania!