Kategórie

TOP PRODUKTY

Naše zvieratka - DVD (česká verzia)

11400007A

54,30 € s DPH

Krátke videofilmy sú určené žiakom MŠ a najmladším žiakom prvého stupňa ZŠ. Každé zviera je najskôr počas dvoch až troch minút predstavené.

Viac detailov

Krátke videofilmy sú určené žiakom MŠ a najmladším žiakom prvého stupňa ZŠ. Každé zviera je najskôr počas dvoch až troch minút predstavené. Text komentára prináša veku primerané informácie. Nasleduje videoklip, ktorý tému obrazovo rozvíja a posúva do emočnej roviny. Autorka hudby mala na zreteli spevácke možnosti detí vo veku 5 - 9 rokov. V duchu rámcového vzdelávacieho programu projekt umožňuje prepojenie štandardných vyučovacích predmetov smerom k nadpredmetovému prístupu k vzdelávaniu. Dĺžka trvania: 55 minút
Produkt pridaný do porovnávania!