Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie

17500304A

90,00 € s DPH

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií.Zahŕňa najmä učebnú osnovu základnýchškôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania. Geometrické konštrukcie:1.1 - Prenášanie úsečiek1.2 - Os úsečky 1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka apravítka1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamkupomocou kružidla a pravítka1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamkupomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocoukružidla a pravítka1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocoupravouhlého trojuholníka a pravítka1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí2.1 - Prenášanie uhlov 2.2 - Os uhla2.3 - Konštrukcia 60-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka2.4 - Konštrukcia 30-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka2.5 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka2.6 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka2.7 - Konštrukcia 45-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka2.8 - Konštrukcia 75-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka3.1 - Konštrukcia kružnice, keď je daný stred a polomer3.2 - Konštrukcia kružnice, ktorá prechádza tromi danými bodmi3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol 4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán4.4 - Konštrukcia trojuholníka,keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku 4.8 - Konštrukcia rovnostranného (pravidelného) trojuholníka5.1 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho strany5.2 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho uhlopriečky5.3 - Konštrukcia obdľžnika,keď sú dané dľžky jeho strán6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka,keď je daná dľžka jeho strany6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorov
Produkt pridaný do porovnávania!