Kategórie

ESU Súprava - Pôdne typy a rast plodín

10400060A

780,00 € s DPH

Kvôli experimentálnemu prieskumu prírody je dôležité poznať zloženie a štruktúru pôdy, ktorá má rozhodujúci vplyv na rast rastlín. Materiál pre dve pracovné skupiny.

Viac detailov

Kvôli experimentálnemu prieskumu prírody je dôležité poznať zloženie a štruktúru pôdy, ktorá má rozhodujúci vplyv na rast rastlín. Experimenty a materiály boli vybrané v úzkej spolupráci s asociáciou pre poľnohospodárske informácie a predaj. Set je vyrobený na používanie v odborných učebniach škôl a školských farmách. Set obsahuje všetok materiál nevyhnutný na modelovanie pokusu. Experimenty môžu vykonávať dve skupiny po päť študentov. Vzorka pôdy, voda a semená korešpondujúce s ročným obdobím by mali byť rozdielne. Veľkosť setu: 540 x 450 x 150 mm. Obsahuje: plastová kadička, kalibrované stupnice, priehradky na testovacie nádobky, testovacie nádobky, ohňovzdorná podložka, sklenené fľaše, železný téglik, miska na klíčenie, kovová spona, sito, filtračné rúrky, spojky, filtračná miska, kliešte na téglik, pozorovacie sklo, filtračný papier, univerzálny indikátorový papierik, Petriho misky, lupy, keramická drôtená sieťka, alkoholová lampa, valec s odmerkou, preparačné ihly, gumená zátka, pipety, študentský manuál, príručka pre učiteľov, materiál pre dve pracovné skupiny.
Produkt pridaný do porovnávania!