Kategórie

Slovensko v 20. storočí II. (1945- 1992)

16200161C

46,20 € s DPH

Súbor kartónových obrazov zobrazuje tematické mapy k slovenským dejinám z obdobia rokov 1945 - 1992.

Viac detailov

Súbor transparentných fólií obsahuje dobové fotografie k témam ako povojnové Československo v rokoch 1945-1947 I. – II. (odsun Nemcov,nová vláda, voľby 1946, súd s J. Tisom, SNP, dvojročnica, banderovci), február 1948, komunistické Československo v 50. - 60. rokoch I. – II.(politické procesy, internačné tábory, voľby 1954, menová reforma, uvoľňovanie v 60. rokoch), pokus o zmenu v roku 1968 (bratislavské jednanie, sovietska okupácia, federácia), ČSSR v dobe normalizácie I. – II. (17. zjazd KSČ, 1. máj, spartakiáda, mocenské štruktúry, predstavitelia opozície Korec, Tatarka, Havel), rok 1989 v Československu (Národná trieda 17. – 11., VPN – Kňažko, Budaj, Havel prezidentom), ČSFR v rokoch 1990-1992 (prvé slobodné voľby, jednanie o zániku Československa, Ústava SR), slovenská politická emigrácia (predstavitelia a činnosť).Obsah : 11 kartónových obrazov A3+

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!