Kategórie

TOP PRODUKTY

Bunky, víry, baktérie - Mikrobiológia pre ZŠ a SŠ

17100071B

94,40 € s DPH

Výukový program je určený pre všetkých študentov základných a stredných škôl. Je rozdelený do troch základných tematických okruhov - "BUNKY", "VÍRUSY" a "BAKTÉRIE". Zameriava sa hlavne na výučbovú a testovaciu časť. Windows XP/Vista/7/8/10 32 i 64bit

Viac detailov

Výukový program je určený pre všetkých študentov základných a stredných škôl. Je rozdelený do troch základných tematických okruhov - "BUNKY", "VÍRUSY" a "BAKTÉRIE". Zameriava sa hlavne na výučbovú a testovaciu časť a je doplnený ďalšími zaujímavými informáciami.Program BUNKY, VÍRUSY, BAKTÉRIE - Mikrobiológia pre ZŠ a SŠ ponúka 2 grafické rozhrania - plné zobrazenie a štýl prezentácie. Popis častí programu:VÝUČBA: Obsah učebných listov je odlišne spracovaný pre jednotlivé úrovne výučby na ZŠ a SŠ a je rozdelený na tematické okruhy BUNKY, VÍRUSY a BAKTÉRIE. Pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ je kladený dôraz na všeobecný úvod do oblasti mikrobiológie. Pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník SŠ na vzťah mikrobiológie k človeku a jeho ochoreniam. Väčšina listov ihneď umožňuje zobrazenie kontrolných otázok k aktuálnej téme a kontrolu ich odpovedí. Program je okrem textov doplnený 350 obrázkami. TESTY: 302 kontrolných otázok na precvičenie učiva zo všetkých častí programu, test tvorí vždy 5 otázok s ponukou 4 odpovedí s jedným správnym riešením.INFORMÁCIE: POKUSY - 12 návodov na prípravu a spracovanie pokusov z oblasti mikrobiológie. ZAUJÍMAVOSTI - 60 zaujímavostí z odborných periodík z oblasti mikrobiológie.SLOVNÍK - 219 pojmov a ich významov z oblasti mikrobiológie. ZÁBAVA - obsahuje hry a kvízy na precvičovanie získaných vedomostí najmä z programovej časti "SLOVNÍK".PEXESO - hra určená pre 1 alebo 2 hráčov s motívmi obrázkov z mikrobiológie. KRÍŽOVKA - neobmedzené množstvo náhodne generovaných krížoviek. KVÍZ - interaktívne priraďovanie pojmov k ich správnym výkladom.OBESENEC - hľadanie správneho pojmu podľa jeho dôležitosti formou tipovania. DOPLŇOVAČKY - 47 interaktívnych rôzne graficky spracovaných podkladov stavby eukaryotických a prokaryotických buniek, viriónov, mitochondrií a chloroplastov. DOKUMENTÁCIA - sústreďuje všetky časti programu do súhrnne spracovaných listov na jednoduché a hromadné prehliadanie, tlač a uloženie do formátu pdf.ODKAZY - zoznam odporúčaných zdrojov informácií z mikrobiológie.OBSAH - prehľadné zobrazenie obsahu výukového programu. O PROGRAME - základné informácie o vyučovacom programe, opis jeho ovládania a práce s ním.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!