Kategórie

Súhrnné cvičenia z chémie

10600086D

13,20 € s DPH

Súhrnné cvičenia z chémie sú zhrnutím otázok a úloh z predchádzajúcich troch interaktívnych cvičebníc – všeobecnej, anorganickej a organickej chémie a biochémie. Úlohy sú zamerané na zopakovanie si základného učiva chémie 1. až 3. ročníka gymnázia podľa Štátneho vzdelávacieho programu a správne pochopenie pojmov, definícií či chemických vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami anorganických, organických a biolátok. Pre študentov, ktorí majú hlbší záujem o chémiu, sú určené rozširujúce úlohy označené spinkou. V cvičebnici je asi 120 interaktívnych cvičení. Pre komunikáciu slúži interaktívne IRS pero (nie je súčasť knihy, objednáva sa samostatne).
Produkt pridaný do porovnávania!