Kategórie

Chémia 1 - interaktívna cvičebnica pre SŠ

10600015D

13,20 € s DPH

Interaktívna cvičebnica Chémia 1 obsahuje úlohy zo všeobecnej chémie, ktoré sú rozdelené do trinástich kapitol pozostávajúcich približne zo 150 interaktívnych cvičení, kontrolné úlohy sú doplnené vysvetlivkami a zaujímavosťami z oblasti chémie pre objasnenie základného učiva predpísané Štátnym vzdelávacím programom. Úlohy označené trojuholníkom sú rozširujúce pre žiakov, ktorí majú hlbší záujem o chémiu. Úlohy precvičujú pojmy, definície či chemické vzťahy a zákonitosti so zameraním na riešenie chemických príkladov a precvičovanie názvoslovia anorganických látok. Pre komunikáciu slúži interaktívne IRS pero (nie je súčasť knihy, objednáva sa samostatne).
Produkt pridaný do porovnávania!