Kategórie

Environmentálna výchova - multi

Environmentálna výchova - multi Zobraziť plnú veľkosť

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program, zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol. V českom jazyku.

Viac detailov

17100037A

102,00 €

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program, zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol: Les, Pole, Vodné zdroje, Ľudské sídla, Kultúrna krajina, Voda, Ovzdušie, Pôda, Ekosystémy, Energia, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a doprava, Priemysel a životné prostredie, Odpady, Ochrana prírody, Krajina, Zapojenie verejnosti do riešenia problémov, Naša obec, Náš životný štýl, Aktuálny ekologický problém, Prostredie a zdravie, Nerovnomernosť života na zemi. Je tam dvojúrovňová štruktúra podkapitol, ilustrované texty. Návody k simulačným hrám, pri ktorých si deti nenásilným spôsobom zapamätajú zásady ekologického správania.Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Pracovné dni: 08:00-16:30

Telefón:+421 2 6541 1344

Odber noviniek