Kategórie

Fyzika zaujímavo - Termika - multi

Fyzika zaujímavo - Termika - multi Zobraziť plnú veľkosť

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti, vysvetlenie pojmov, návody na pokusy, a najmä zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého dielu edície Fyzika zaujímavo. Termika nie je výnimkou.

Viac detailov

17100029A

90,00 €

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti, vysvetlenie pojmov, návody na pokusy, a najmä zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého dielu edície Fyzika zaujímavo. Termika nie je výnimkou. Podobne, ako ostatné diely, má celú látku rozdelenú do 10 tematických okruhov, každý okruh obsahuje niekoľko základných kapitol. Názvy okruhov prezrádzajú, o čom celý výukový program pojednáva: Termika je náuka o teple, Teplo a teplota, Teplota a jej meranie, Teplotná rozťažnosť, Tepelná výmena a meranie tepla, Zdroje a šírenie tepla, Tepelné deje v plynoch, Tepelné motory, Skupenské premeny, O meteorológii. Pre väčšinu žiakov nie je fyzika obľúbený predmet. Je náročná, fyzikálne odbory sa prelínajú, nezaobídu sa bez znalostí matematiky. Spôsob výučby mnohokrát nemotivuje žiakov k väčšiemu záujmu. V záplave poučiek a vzorcov sa im strácajú súvislosti a nadobúdajú dojem, že fyzikálne poznatky majú len pramálo spoločného s ich každodenným životom. Program TERMIKA nie je učebnicou alebo zbierkou vzorčekov. Okrem prehľadu fyzikálnych poznatkov o teple sú jeho obsahom predovšetkým ukážky vzťahov preberaného učiva s dejmi v prírode. Veľa miesta je venovaného aplikáciám tepelných dejov vo vede, technike i v domácnosti. Učitelia môžu z materiálu čerpať námety na oživenie učiva.Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Pracovné dni: 08:00-16:30

Telefón:+421 2 6541 1344

Odber noviniek