Kategórie

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie Zobraziť plnú veľkosť

17500304A

100,00 €

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií.

Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných

škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania.


Geometrické konštrukcie:1.1 - Prenášanie úsečiek

1.2 - Os úsečky 1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka

1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka a

pravítka

1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku

pomocou kružidla a pravítka

1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku

pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka

1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou

kružidla a pravítka

1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou

pravouhlého trojuholníka a pravítka

1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí2.1 - Prenášanie uhlov 2.2 - Os uhla

2.3 - Konštrukcia 60-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.4 - Konštrukcia 30-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.5 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.6 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka

2.7 - Konštrukcia 45-stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.8 - Konštrukcia 75-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka

3.1 - Konštrukcia kružnice, keď je daný stred a polomer

3.2 - Konštrukcia kružnice, ktorá prechádza tromi danými bodmi

3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi

3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu

3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode

3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku

3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany

4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol

4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán

4.4 - Konštrukcia trojuholníka,keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé

4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane

4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku

4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku 4.8 - Konštrukcia rovnostranného (pravidelného) trojuholníka

5.1 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho strany

5.2 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho uhlopriečky

5.3 - Konštrukcia obdľžnika,keď sú dané dľžky jeho strán

6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka,keď je daná dľžka jeho strany

6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti

6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu

6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti

6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov

6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorovKošík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Pracovné dni: 08:00-16:30

Telefón:+421 2 6541 1344

Odber noviniek